ZREALIZOWANE INSTALACJE

1. BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

PLACÓWKI SŁUŻBY ZDROWIA

BUDYNKI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

SALONY SAMOCHODOWE

PLACÓWKI OŚWIATOWE

SKLEPY – PUNKTY USŁUGOWO HANDLOWE, GASTRONOMIA

OBIEKTY REKREACYJNE

BUDYNKI BIUROWE I SOCJALNE

2. OBIEKTY PRZEMYSŁOWE

3. BUDYNKI ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO

4. BUDYNKI MIESZKALNE WIELORODZINNE

5. BUDYNKI MIESZKALNE JEDNORODZINNE