seaking

REALIZACJE – SEAKING POLAND LTD SP. Z O.O. CZARNKÓW

OBIEKT:

Hala produkcyjna z budynkiem socjalnym o powierzchni 3 972 m2

ZADANIE:

Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji budowlanej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. Generalne wykonawstwo, dostawa i montaż konstrukcji i obudowy hali.

INWESTOR:

SEAKING POLAND Ltd Sp. z o.o.

ADRES OBIEKTU:

ul.Nowa 1b, 64-700 Czarnków

PARAMETRY:

Rozpiętość: 48,000 m
Długość: 84,000 m
Wysokość w okapie: 5,600 m
Powierzchnia: 3 972 m2
Kubatura: 27 244 m3