67 213 28 86 sezup@sezup.com.pl

Istniejemy od 1988 r., przechodząc przez te lata kolejne fazy rozwoju, od małego kilkuosobowego zakładu do kilkudziesięcioosobowego przedsiębiorstwa w dniu dzisiejszym.

W obecnym kształcie firma „SEZUP Clima” specjalizuje się w projektowaniu i wykonawstwie nowoczesnych systemów:

  • wentylacyjnych
  • klimatyzacyjnych
  • grzewczych
  • automatyki i sterowania

dla obiektów przemysłowych, użyteczności publicznej (banki, hotele, restauracje, baseny), służby zdrowia (szpitale, przychodnie), placówek handlowych i usługowych oraz budynków mieszkalnych.

W 2001r. w przedsiębiorstwie opracowano, wdrożono i certyfikowano zintegrowany zarządzania jakością i środowiskiem zgodny z wymaganiami norm: PN-EN ISO 9001:2009 i PN-EN ISO 14001:2005. Jest to wyrazem świadomej polityki firmy zorientowanej na: klienta, zapewnienie jakości i środowisko.

Przedsiębiorstwo nastawione jest na nowoczesne, energooszczędne i ekologiczne technologie, w szczególności w dziedzinie wykorzystania tzw. odnawialnych źródeł energii, m.in. w oparciu o technologię pomp ciepła. W tym obszarze działania nastąpiła największa koncentracja wysiłków, skutkująca realizacją nowatorskich projektów i wykonawstwa dla budynków hotelowych, kompleksów basenowych, obiektów oświatowych, pensjonatów i budynków mieszkalnych.

Podobnie rzecz ma się z systemami integrującymi zarządzanie instalacjami w budynkach z wykorzystaniem nowoczesnych magistrali EIB. Służą one do załączania, sterowania, sygnalizowania, regulacji i nadzoru urządzeń elektrycznych instalowanych w budownictwie. Zastępują klasyczną instalację elektryczną, nie mogącą sprostać stale rosnącym wymaganiom użytkowników.

Jesteśmy w posiadaniu znaczącego potencjału technicznego w postaci warsztatu prefabrykacji, wykonującego na potrzeby realizowanych przez nas usług elementy dla instalacji wentylacyjnych: kształtki, przepustnice, czerpnie, wyrzutnie, tłumiki akustyczne, króćce amortyzacyjne itp. oraz rozdzielnie elektryczne, szafy sterownicze, układy regulacyjne i kontrolno-pomiarowe dla systemów automatyki.

W celu zapewnienia kompleksowości realizowanych zadań i podniesienia konkurencyjności firmy utworzona została również pracownia projektowa, wyposażona w nowoczesne narzędzia do wspomagania projektowania (oprogramowanie i sprzęt komputerowy).

Od 2001 r., na podstawie podpisanej umowy partnerskiej przedsiębiorstwo zajmuje się również wznoszeniem prefabrykowanych obiektów w technologii lekkiego szkieletu stalowego systemu ASTRON.

Nabyte doświadczenie oraz posiadany potencjał kadrowy i wytwórczy pozwalają na realizację praktycznie każdego przedsięwzięcia inwestycyjnego, niezależnie od jego wielkości i stopnia złożoności techniczno-organizacyjnej. Świadczy o tym lista zrealizowanych zadań.

Staramy się być firmą profesjonalną w każdym aspekcie swojej działalności, począwszy od wysokiego merytorycznego poziomu świadczonych usług, szeroko rozumianej rzetelności, kultury obsługi kontrahentów poprzez kształtowanie właściwych stosunków międzyludzkich wewnątrz firmy a na wypracowywaniu wzorcowych relacji z otoczeniem: w tym z innymi podmiotami gospodarczymi, organami kontroli finansowej, organizacjami społecznymi, charytatywnymi, skończywszy.

W swojej wieloletniej działalności firma uzyskała wiele prestiżowych nagród i wyróżnień, zarówno o znaczeniu ogólnokrajowym jak i lokalnym. Znana jest działalność firmy na rzecz społeczności lokalnej: wspieranie i promocja kultury, sportu, ekologii, aktywna pomoc na rzecz organizacji charytatywnych, ośrodków pomocy społecznej itp.

ul. Długosza 25, 64-920 Piła

764 000 10 35

0000032695

008027168

Ta strona używa plików cookie, w celach statystycznych. Korzystając z naszych usług, akceptujesz używanie takich plików. Więcej informacji

Ta strona używa plików cookie, w celach statystycznych. Korzystając z naszych usług, akceptujesz używanie takich plików.

Wyjdź