PRACOWNIA PROJEKTOWA

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Pracownia powstała w końcu lat 90-tych. Obecny jej kształt i wielkość jest wynikiem przeobrażeń firmy zaistniałych w całym

2002 r., a mających związek z przyjęciem nowej strategii rozwoju firmy, polegającej na:

– ukierunkowaniu na nowoczesne, oszczędne i proekologiczne technologie grzewcze i chłodnicze
– zwiększeniu kompleksowości, a tym samym konkurencyjności oferty

Wymagało to oprócz wzmocnienia kadrowego, wyposażenia stanowisk w nowoczesne narzędzia do projektowania oraz szkoleń w zakresie nowych technologii i produktów.

Prowadzona aktywna polityka marketingowa, zawarte nowe umowy partnerskie zaowocowały podjęciem prac nad kilkoma spektakularnymi projektami, zorientowanymi na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (budynek hotelowy, kompleks basenowy i rekreacyjno-konferencyjny, domy jednorodzinne).

Pracownia jest przygotowana do realizacji dużych i kompleksowych projektów, obejmujących praktycznie wszystkie rodzaje instalacji występujące w obiektach budowlanych, łącznie z systemami nadzorowania i zarządzania nimi (BMS).

Pełny zakres oferty projektowej obejmuje:

– koncepcje
– wyceny wstępne
– analizy techniczno-ekonomiczne
– projekty budowlane do uzyskania pozwolenia na budowę
– projekty wykonawcze i powykonawcze
– kosztorysy inwestorskie
– nadzór autorski

LISTA WAŻNIEJSZYCH ZADAŃ ZREALIZOWANYCH PRZEZ PRACOWNIĘ PROJEKTOWĄ „SEZUP Clima”

BRANŻA SANITARNA

1. BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

PLACÓWKI SŁUŻBY ZDROWIA


BUDYNKI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ


SALONY SAMOCHODOWE


PLACÓWKI OŚWIATOWE


SKLEPY – PUNKTY USŁUGOWO HANDLOWE, GASTRONOMIA


OBIEKTY REKREACYJNE


BUDYNKI BIUROWE I SOCJALNE

2. OBIEKTY PRZEMYSŁOWE

3. BUDYNKI ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO

4. BUDYNKI MIESZKALNE WIELORODZINNE

5. BUDYNKI MIESZKALNE JEDNORODZINNE

BRANŻA ELEKTRYCZNA

1. BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ


PLACÓWKI SŁUŻBY ZDROWIA


OBIEKTY REKREACYJNE


BUDYNKI BIUROWE I SOCJALNE

2. OBIEKTY PRZEMYSŁOWE 

3. BUDYNKI ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO 

4. BUDYNKI MIESZKALNE JEDNORODZINNE