SERWIS

SERWIS

Dysponujemy wysoko wykwalifikowaną kadrą inżynierską i techniczną.serwis

Firma prowadzi serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wykonanych instalacji. Serwisanci wyposażeni są w nowoczesne przyrządy pomiarowe i diagnostyczne pozwalające na sprawowanie profesjonalnej opieki nad zainstalowanymi urządzeniami.

Firma jest uprawniona do obsługi technicznej, demontażu, naprawy urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane, a także do ich odzysku, recyclingu, regeneracji, przekazywania do ponownego użytkowania oraz obrotu nimi substancjami.