67 213 28 86 sezup@sezup.com.pl


Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych


Szanowni Państwo,

Uprzejmie prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą informacją dotyczącą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe SEZUP Clima Sp. z o.o. .

Informacje o Administratorze

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: administrator danych) jest: PPU SEZUP Clima Sp. z o.o., ul. Długosza 25, 64-920 Piła tel: 67 213 28 86. 

W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: ado@sezup.com.pl.
Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych”.

Pod akronimem RODO rozumieć należy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Cele oraz podstawy przetwarzania danych osobowych przez Administratora

Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy sprzedaży/zakupu oraz w trakcie jej trwania wykorzystujemy w następujących celach:

• Okres składania oferty kupna/sprzedaży.
• Zawarcia i wykonania łączącej nas umowy przez czas trwania tej umowy oraz rozliczeń po jej zakończeniu (na podstawie art.6 ust.1 lit. b RODO),
• Obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze np.: wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje (na podstawie art.6 ust.1 lit.c RODO),
• Marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych (na podstawie art.6 ust.1lit. f RODO),
• Dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art.6 ust 1 lit. f RODO),
• Wsparcie obsługi w tym serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Czas przetwarzania danych osobowych

Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, które uczestniczą w realizacji zlecenia:

• Organy kontrolne i nadzorcze, audytowe,
• Zakład Ubezpieczeń Społecznych (w tym elektroniczne przetwarzanie w ramach programu Płatnik),
• Urząd Skarbowy,
• Zewnętrzny usługodawca w zakresie usług informatycznych,
• Zewnętrzne usługi ochrony mienia

Przysługujące Państwu Prawa

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

• Żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
• Żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
• Żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
• Żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
• Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
• Wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i
organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem,
przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Więcej na temat praw przysługujących Pani/Panu w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, można uzyskać kontaktując się poprzez adres e-mail: ado@sezup.com.pl lub na adres korespondencyjny PPU SEZUP Clima Sp. z o.o., ul. Długosza 25, 64-920 Piła.

Ta strona używa plików cookie, w celach statystycznych. Korzystając z naszych usług, akceptujesz używanie takich plików. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close